Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Forum Cen Transferowych MF

Oceń wpis

jest to zespół opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

Forum stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową a podatnikami w zakresie cen transferowych. Forum przygotowuje rekomendacje, opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące uproszczenie i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

W pracach FCT biorą udział osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w dziedzinie cen transferowych, w tym przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowe