Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Informacja o cenach transferowych (TP-R)

Oceń wpis

jest to informacja zastępująca CIT/TP lub PIT/TP dla transakcji co do zasady zrealizowanych od 1 stycznia 2019 roku, sporządzana w formie elektronicznej. Informacja o cenach transferowych sporządzona ma być na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, a jej zakres obejmuje m.in. informacje takie jak: informacje dotyczące metod i cen transferowych, informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych czy ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja