Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Oceń wpis

podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego