Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Restrukturyzacja działalności

Oceń wpis

przez restrukturyzację rozumie się reorganizację obejmującą istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka