Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Usługi o niskiej wartości dodanej

Oceń wpis

przez usługi o niskiej wartości dodanej, rozumie się usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy, ogólnie bądź łatwo dostępne, które nie przyczyniają się do powstania dużej wartości dodanej dla usługodawcy lub usługobiorcy