Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Zasada pełnej konkurencji (Arm’s length range)

Oceń wpis

różnice w cenach, które mogą być zaakceptowane przy ustaleniu, czy warunki transakcji kontrolowanej są zgodne z zasadą pełnej konkurencji i które wynikają bądź z zastosowania tej samej metody wyceny transferu do różnorodnych porównywalnych danych, bądź ze stosowania różnych metod wyceny transferu.

Podstawa: Modelowa Konwencja OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Model Tax Convention on Income and on Capital)