0111-KDIB1-3.4010.26.2018.1.JKT

Oceń wpis

Obowiązek w zakresie benchmarku

Zatem skoro, przychody bądź koszty samej Spółki w 2016 r. (rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) nie przekroczyły w rozumieniu ustawy o rachunkowości 10 mln euro, podobnie jak każdej innej spółki wchodzącej w skład Grupy, to wobec powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania analizy danych porównawczych o której mowa w tym przepisie.

Przejdź do treści interpretacji