Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych

Oceń wpis

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych

24 stycznia 2018 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018) dotyczącą interpretacji przepisów o cenach transferowych, obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. W interpretacji odniesiono się do kwestii dotyczących:

1) sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju;
2) sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi;
3) obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej;
4) ustalenia transakcji jednego rodzaju.

Przedmiotowa interpretacja porusza kilka istotnych w aspekcie praktycznym zagadnień, w tym m.in. kwestię dotyczącą grupowania transakcji i określania, jakie czynniki wpływają na ustalenie, iż dane transakcje powinny być kwalifikowane jako transakcje jednego rodzaju.

Szerzej o treści interpretacji ogólnej oraz jej skutkach napiszemy wkrótce w  oddzielnym artykule.