0111-KDIB1-3.4010.468.2017.1.IZ

Oceń wpis

Master file – Zakres podmiotów

Art. 9a ust. 2d updop, oprócz kryterium wysokości przychodów i kosztów, których przekroczenie wiąże się z obowiązkiem sporządzenia stosownej informacji – nie zawiera żadnych innych ograniczeń, np. co do kręgu podmiotów, które powinna zawierać informacja. Z powyższego wynika, że wnioskowanie Spółki dotyczące uznania jakiegokolwiek podmiotu powiązanego za „dominujący” lub „zależny” nie ma uzasadnienia w treści tej regulacji prawnej. (…) skoro Wnioskodawca wchodzi w skład grupy podmiotów powiązanych, Wnioskodawca jest zobowiązany do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o całej grupie podmiotów powiązanych, w rozumieniu cytowanego wyżej art. 11 ust. 1 i ust. 4 updop.

Przejdź do treści interpretacji