0113-KDIPT2-3.4011.530.2018.2.RR

Oceń wpis

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki jawnej

Pomiędzy Wnioskodawczynią jako wspólnikiem spółki jawnej a udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachodziły w 2017 r. powiązania o charakterze rodzinnym, o których mowa w art. 25 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni w 2017 r. brała udział w zarządzaniu lub kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełniła Ona w 2017 r. rolę członka zarządu w tej spółce. W związku z powyższym spółka jawna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, były w 2017 r. podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że Wnioskodawczyni (wspólnik spółki jawnej) brała udział w zarządzaniu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąc w niej funkcję członka zarządu. Jednocześnie spółki te w 2017 r. zawarły między sobą transakcje przekraczające limit określony w art. 25a ust. 1d ww. ustawy, tj. kwotę 50 000 euro

Przejdź do treści interpretacji