0113-KDIPT2-3.4011.532.2018.2.AC

Oceń wpis

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej – zawarcie umowy spółki osobowej

Zawarcie umowy spółki osobowej nie należy do zdarzeń jednorazowych niemających charakteru ciągłego. Zawarcie umowy spółki następuje co prawda w określonym momencie, jednak umowa jest realizowana przez cały okres jej trwania. Umowę spółki należy potraktować jako transakcję (zdarzenie) rozpoczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2017 r. W związku z powyższym zawarcie umowy spółki jawnej stanowi transakcję, dla której istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Przejdź do treści interpretacji