0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ

Oceń wpis

Refaktury a cena rynkowa

Fakt, że cena ustalona między stronami podmiotami powiązanymi jest powtórzeniem i przełożeniem ceny ustalonej pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, nie świadczy, że nie występuje możliwość zastosowania cen odbiegających od cen rynkowych. Przede wszystkim nie można na tej podstawie stwierdzić braku możliwości określenia ceny transferowej na poziomie nierynkowym w przypadku refakturowania. Ustalenia dokonane na linii podmiot trzeci (podmiot niepowiązany), a Wnioskodawca (podmiot refakturujący) nie muszą z definicji korelować z rynkowym poziomem cen stosowanych dla danego rodzaju usług (w przedmiotowej sprawie usług dostawy energii elektrycznej, usług najmu, czy usług sprzątania). Przeniesienie w ramach refaktury tak wyznaczonego poziomu cenowego, nie przesądza o dotrzymaniu rynkowych warunków transakcji z udziałem podmiotów powiązanych.

Tym samym nie można zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że wystarczające będzie wskazanie w dokumentacji podatkowej informacji o braku zawarcia analizy danych porównawczych, z tego tylko powodu, że cena transakcji (refaktury) została ustalona pierwotnie pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, a tym samym jest rynkowa.

 

Przejdź do treści interpretacji