0114-KDIP2-2.4010.417.2018.1.AS

Oceń wpis

Określenie, czy pomiędzy 100% akcjonariuszem TFI a Funduszami istnieją powiązania i czy wystąpi obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

Wnioskodawca jako 100% akcjonariusz TFI oraz Fundusze Inwestycyjne (zarówno otwarte, jak i zamknięte) stosownie do art. 11 updop stanowią „podmioty powiązane” i z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 9a updop wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu dokonywanych transakcji.

Przejdź do treści interpretacji