0114-KDIP2-2.4010.461.2018.2.AS

Oceń wpis

Uznanie Wnioskodawcy oraz FIZAN za podmioty powiązane.

W związku z istnieniem bezpośredniego powiązania z posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, należy stwierdzić, że Wnioskodawca oraz FIZAN są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przejdź do treści interpretacji