0114-KDIP2-2.4010.8.2017.2.SO

Oceń wpis

Umowy trójstronne z podmiotami niepowiązanymi, a obowiązek dokumentacyjny

W świetle przedstawionych powyżej argumentów, tj.:
– w wyniku podpisania Umowy trójstronnej przez T. i Z. z danym Dostawcą dochodzi do zawarcia transakcji, jednocześnie więc nic można przedmiotowej relacji traktować jako inne zdarzenie,
– transakcja jest zawierana z podmiotem niepowiązanym,
– umowa trójstronna nie nosi znamion umowy spółki niebędącej osobą prawną ani także umowy wspólnego przedsięwzięcia,
należy uznać, iż na Wnioskodawcach nie będzie spoczywał obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o pdop w związku z zawarciem Umów trójstronnych z Dostawcami.

Przejdź do treści interpretacji