0114-KDIP2-3.4010.322.2017.1.MS

Oceń wpis

Ustalenie czy występuje powiązanie pomiędzy Bankiem, a innym podmiotem (powiązanie pośrednie kapitałowe)

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie regulacji dotyczącej określenia wielkości udziału pośredniego, nie należy wykluczać dłuższych łańcuchów powiązań przy spełnieniu wymogów udziału nie mniejszego niż 25%, które powinny być analizowane dla celów identyfikacji podmiotów powiązanych. Możliwe bowiem są powiązania nie tylko na linii: podmiot A-podmiot B-podmiot C, ale również dłuższe łańcuchy powiązań, np. jak w przedmiotowej sprawie łańcuch składający się z czterech ogniw (A-B-C-D), byleby tylko przy każdej kolejnej relacji został zachowany odpowiedni poziom zaangażowania kapitałowego, dzięki którym możemy stwierdzić, iż podmiot A jest powiązany z podmiotem D.

Przejdź do treści interpretacji