0114-KDIP2-3.4010.45.2018.2.PS

Oceń wpis

Zakres ograniczenia z art. 15e (koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów)

W zakresie zaliczenia kosztów nabywanych praw i usług do kosztów uzyskania przychodów:
a) usługi związane z ryzykiem kredytowym – objęte,
b) usługi księgowe – nieobjęte,
c) usługi prawne:
– kwestie odpowiedzialności korporacyjnej, reputacyjne, regulacyjne, podatkowe – nieobjęte,
– kwestie administracyjne – nieobjęte,
d) usługi związane z rozwojem opracowywanych produktów oraz ustalaniem ich cen – objęte,
e) usługi obsługi klienta – objęte,
f) usługi informatyczne (utrzymanie sieci komputerowych itp.) oraz licencje na oprogramowanie:
– usługi utrzymania serwerów pocztowych, administratorów sieci oraz rozwiązywania bieżących problemów informatycznych – nieobjęte,
– licencje na oprogramowanie – objęte,
g) usługi z zakresu zasobów ludzkich: – usługi rekrutacji – nieobjęte,
– usługi rozwoju zasobów ludzkich – objęte.

Przejdź do treści interpretacji