1061-IPTPB1.4511.1021.2016.2.AG

Oceń wpis

Powiązania o charakterze rodzinnym oraz obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych

Skoro pomiędzy Wnioskodawcą a Jego bratem – stronami umowy o współpracy, na mocy której Wnioskodawca zleci firmie brata wykonanie usługi cięcia blachy – istnieją powiązania rodzinne, to uznać je należy za powiązania w rozumieniu art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wynika z zawartego w art. 25 ust. 5 ww. ustawy odesłania, nakazującego przepisy ust. 4 stosować odpowiednio również do powiązań o charakterze rodzinnym. Mimo istnienia ww. powiązań, w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę z bratem umowy o współpracy, w przypadku której wartość wykonanych przez brata usług przekroczy w roku podatkowym kwotę 30 000 euro, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek sporządzania ww. dokumentacji dotyczy bowiem transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę 50 000 euro.

Przejdź do treści interpretacji