I SA/Łd 945/16

Oceń wpis

Szacowanie dochodu w przypadku podmiotów powiązanych

Nie sposób przyjąć, by warunkiem koniecznym zastosowania art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) było istnienie powiązania wynikającego, np. ze stosunku pracy i równolegle powiązania opisanego w art. 25 ust. 4 ustawy, chociaż nie można wykluczyć również i takiej złożonej konfiguracji powiązań. Jednak wystarczającą przesłanką określenia dochodu bez uwzględnienia warunków wynikających z danego powiązania jest istnienie już tylko jednego z rodzaju powiązań opisanego w art. 25 ustawy, np. powiązania o charakterze rodzinnym.

Przejdź do treści orzeczenia