2461-IBPB-1-1.4510.366.2016.1.MJ

Oceń wpis

Moment dokonania korekty przychodów i kosztów

Otrzymane oraz wystawione przez Wnioskodawcę w lutym 2016 r. dokumenty korygujące koszty oraz przychody, odnoszące się do transakcji, które miały miejsce w trakcie 2015 r., powinny skutkować odpowiednio zmniejszeniem kosztów uzyskania przychodów oraz zwiększeniem przychodów w rozliczeniu za 2016 r.

Przejdź do treści interpretacji