3063-ILPB2.4510.242.2016.1.EK

Oceń wpis

PGK, a obowiązek dokumentacyjny

PGK, ani spółki tworzące PGK, nie były i nie są zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. w stosunku do transakcji zawieranych między podmiotami należącymi do PGK.

Przejdź do treści interpretacji