DCT.8201.1.2018

Oceń wpis

Określenie/ustalenie:
1) sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju,
2) sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi,
3) obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej,
4) transakcji jednego rodzaju.

Interpretacja w sposób ramowy określa wskazane powyżej zagadnienia oraz sposób interpretowania ustaw związanych z cenami transferowymi. Szczególny nacisk w niniejszej interpretacji został położony na tzw. transakcje jednego rodzaju oraz inne zdarzenia.

Przejdź do treści interpretacji