I SA/Bd 298/18

Oceń wpis

Transakcje jednego rodzaju

W dniu 26 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu sprawy ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę w zakresie możliwości traktowania wskazanych we wniosku transakcji, jako transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT.

Spółka (wnioskodawca) sformułowała 6 pytań, które dotyczyły przyporządkowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych jako transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT. Formułując wniosek w ten sposób, Spółka zawnioskowała o zdefiniowanie transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju i zakwalifikowanie poszczególnych zdarzeń do konkretnych kategorii. W związku z powyższym wątpliwości Spółki nie dotyczyły rozumienia przepisów, lecz zaświadczenia, czy prawidłowo przyporządkowała transakcje dotyczące określonych we wniosku zdarzeń (transakcji) jako transakcje rożnego rodzaju.

Sąd uznał, iż wskazana kwestia mogłaby być rozpatrywana na gruncie przepisów prawa podatkowego o charakterze proceduralnym (o postępowaniu dowodowym). Rozstrzygnięcie sprawy w ten sposób wykraczałoby poza zakres przedmiotowy interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Przejdź do treści orzeczenia