I SA/Sz 902/17

Oceń wpis

Krąg podmiotów powiązanych

Z przepisów u.p.d.o.p. jak i ich językowej oraz celowościowej wykładni nie wynika ani to, że przepisy dotyczące cen transferowych mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy obydwie strony transakcji czy innego zdarzenia pozostają przedsiębiorcami a zatem, że wykluczają one sytuację aby wyłącznie jedna ze stron transakcji objęta została obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, zgodnie z art. 9a ust. 1 i ust. 1d u.p.d.o.p.

Przejdź do treści orzeczenia