II FSK 2153/16

Oceń wpis

Umowa cash poolingu jako umowa pożyczki

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umowa cash poolingu stanowi umowę pożyczki w rozumieniu jej art. 16 ust. 7b ustawy.

Oznacza to, że w ramach zawartej umowy jej uczestnicy dokonują transakcji, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy.

Przejdź do treści orzeczenia