III SA/Wa 1142/16

Oceń wpis

Pożyczka

Ustalając wartość spornej transakcji, a więc umowy pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p., w kontekście treści art. 9a ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.p., należy wziąć pod uwagę łączną kwotę odsetek i kapitału udzielonej pożyczki.

Przejdź do treści orzeczenia