Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 28 marca 2018 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

Oceń wpis

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 28 marca 2018 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

W dniu 28 marca 2018 roku Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną w zakresie cen transferowych. Tym razem Minister wypowiedział się w zakresie ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także obowiązku przeglądów i aktualizacji tychże dokumentacji, wynikającego z art. 25a ust. 2g ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 2g ustawy o CIT, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia).
Zdaniem Ministra Finansów, w przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przeglądu dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in.aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika.
Szerzej o przedmiotowej interpretacji będziemy pisać wkrótce.