Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

CBC (Country-by-Country Reporting)

Oceń wpis

mechanizm raportowania według krajów wypracowany w ramach planu działań OECD BEPS. W ramach raportowania CBC duże międzynarodowe grupy kapitałowe są zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej m.in. informacji o:

– wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),

– wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,

– miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności