Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

CIT-TP / PIT-TP

Oceń wpis

jest to uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innymi zdarzeniami zachodzącymi pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową