Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Stawka sankcyjna

Oceń wpis

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku decyzji dotyczącej niewłaściwego ustalania cen transferowych wynosić będzie 10% sumy zawyżonej straty czy zaniżonego dochodu. W przypadku nie przedłożenia dokumentacji podatkowej stawka sankcyjna ulega podwojeniu do poziomu 20%. Stawka sankcyjna może ulec potrojeniu do 30%, gdy: podstawa ustalenia dodatkowego zobowiązania będzie przekraczać 15 mln zł, oraz strona nie przedłoży organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej