Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Szacowanie dochodu

5 (100%) 1

jest to proces określenia wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod weryfikacji cen transferowych, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnie ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka