Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Wartość rynkowa

Oceń wpis

jest to wartość, jaką ustaliłyby podmioty niepowiązane działające w porównywalnych okolicznościach.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 2491) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2502)