Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Wytyczne OECD

Oceń wpis

Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises Meeting of the Council at Ministerial Level), przyjęte w 1976 r. i zrewidowane w 2000, 2010 i 2017 r.

Dostęp do treści Wytycznych OECD 2017