Artykuły i komentarze

admin / 13 marca 2024, 15:06
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) opublikowany 9 lutego 2024 roku, wskazuje, że  w badanym okresie 2020-2022 kontrole podatkowe przeprowadzane...
admin / 4 września 2023, 07:29
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa stanowi szerokie pojęcie, stosowane w wielu przypadkach, dotyczących reorganizacji działalności spółki bądź zmian w aktywach lub pasywach przedsiębiorstwa. W podejściu prawnym,...
admin / 26 lipca 2023, 13:44
Wprowadzenie Estoński CIT to system opodatkowania dochodów spółek, który został wprowadzony w Polsce w 2021 roku. Jest to system ryczałtowy, który polega...
admin / 26 czerwca 2023, 07:42
Przepisy odnośnie cen transferowych przez długi czas nie definiowały, jak należy rozumieć pojęcie transakcji kontrolowanej w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy...
admin / 26 czerwca 2023, 07:40
Podstawowym czynnikiem decydującym o konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej jest zaistnienie pomiędzy stronami transakcji powiązania zdefiniowanego na gruncie ustaw dochodowych. Tylko bowiem...
admin / 31 sierpnia 2018, 15:58
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują znowelizowane regulacje w zakresie cen transferowych, wprowadzające rewolucyjne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach. Jedną z najbardziej znaczących...
admin / 15 kwietnia 2018, 09:50
12 kwietnia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych...