Komentarze

admin / 26 czerwca 2023, 07:42
Przepisy odnośnie cen transferowych przez długi czas nie definiowały, jak należy rozumieć pojęcie transakcji kontrolowanej w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy...
admin / 26 czerwca 2023, 07:40
Podstawowym czynnikiem decydującym o konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej jest zaistnienie pomiędzy stronami transakcji powiązania zdefiniowanego na gruncie ustaw dochodowych. Tylko bowiem...
admin / 31 sierpnia 2018, 15:58
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują znowelizowane regulacje w zakresie cen transferowych, wprowadzające rewolucyjne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach. Jedną z najbardziej znaczących...
admin / 15 kwietnia 2018, 09:50
12 kwietnia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych...
admin / 15 kwietnia 2018, 21:06
1 lipca 2018 roku wejdzie w życie Wielostronna Konwencja dotycząca zapobieganiu erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków. Konwencja stanowi znaczący krok w międzynarodowych...