Orzecznictwo

admin / 28 maja 2018, 12:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacja cen transferowych  
admin / 2018-06-22 10:00:00
Pożyczka Z tej perspektywy uprawniony jest wywód organu, że przepis art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p. obejmuje także sytuacje lub zachowania...
admin / 27 czerwca 2018, 10:00
Transakcje jednego rodzaju W dniu 26 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu sprawy ze skargi na postanowienie...
admin / 23 listopada 2018, 11:00
Zakres obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych (powiązania przez Skarb Państwa)
admin / 23 listopada 2018, 10:00
Uwzględnienie strategii rynkowej w dokumentacji podatkowej
admin / 7 grudnia 2018, 10:00
Zaniżenie dochodu – powiązanie rodzinne
admin / 21 grudnia 2018, 10:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacja cen transferowych