Orzecznictwo

admin / 2017-02-13 09:00:00
Postępowanie prowadzone wobec podmiotów powiązanych  
admin / 2017-02-10 10:00:00
Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi 1. Dokumentacja transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r....
admin / 2017-02-24 10:00:00
Transakcje z podmiotami powiązanymi
admin / 2017-03-23 10:00:00
Świadczenia nieodpłatne – znaczenie opinii biegłego  
admin / 2017-04-06 10:00:00
Pożyczka Ustalając wartość spornej transakcji, a więc umowy pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p.,...
admin / 2017-04-17 10:00:00
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki komandytowej
admin / 2017-04-20 10:00:00
Sposób liczenia procentowego wskaźnika posiadanych udziałów (akcji) w spółce Określając wielkość udziału pośredniego, jaki dany podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, zastosowanie...
admin / 2017-04-28 10:00:00
Szacowanie dochodu w przypadku podmiotów powiązanych Nie sposób przyjąć, by warunkiem koniecznym zastosowania art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r....
admin / 2017-05-12 10:00:00
Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
admin / 2017-05-18 10:00:00
Obowiązek dokumentacyjny – spółki komandytowe W ocenie Sądu, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016...