Orzecznictwo

admin / 2017-05-25 10:00:00
Przepisy o cenach transferowych – objęcie udziałów
admin / 3 lipca 2017, 10:00
Postępowanie podatkowe – szacowanie dochodu
admin / 23 sierpnia 2017, 10:00
Oszacowanie dochodów uzyskanych przez podmioty powiązane z zagranicą
admin / 18 grudnia 2017, 09:00
Krąg podmiotów powiązanych Z przepisów u.p.d.o.p. jak i ich językowej oraz celowościowej wykładni nie wynika ani to, że przepisy dotyczące cen...
admin / 15 lutego 2018, 10:00
Udział w kapitale przedsiębiorstwa położonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a udział w zarządzaniu lub kontroli Brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy...
admin / 9 marca 2018, 00:00
Ustalanie ceny za usługę poręczenia
admin / 22 marca 2018, 10:00
Obowiązek przygotowania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; ustalenie „istotności transakcji”
admin / 25 kwietnia 2018, 10:00
Pożyczka W dniu 24 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi na interpretację indywidualną Ministra...