Orzecznictwo

admin / 2018-04-09 09:00:00
Obejście prawa podatkowego poprzez zawarcie pozornych przedwstępnych umów kupna sprzedaży, pod którymi kryły się w rzeczywistości nieoprocentowane pożyczki pieniędzy
admin / 21 czerwca 2018, 09:00
Powiązania – FIZ W dniu 20 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy...
admin / 2018-08-03 10:00:00
Umowa cash poolingu jako umowa pożyczki Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umowa cash poolingu stanowi umowę pożyczki...
admin / 2018-08-06 10:00:00
Warunki ustalania dochodu spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej  
admin / 2018-12-06 09:00:00
Czy PGK będzie stanowić zagraniczną spółkę?
admin / 8 stycznia 2019, 10:00
Powiązania – zagraniczna spółka kontrolowana W dniu 8 stycznia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej...
admin / 2017-01-05 09:00:00
PGK a cena rynkowa (art. 14 ustawy CIT) Nie podziela Sąd argumentacji strony, że wyłączenie stosowania względem A przepisów dotyczących cen transferowych...
admin / 2017-01-11 10:00:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
admin / 2017-02-02 10:00:00
Postępowanie podatkowe – jakie okoliczności podlegają weryfikacji?