WSA

admin / 15 lutego 2018, 10:00
Udział w kapitale przedsiębiorstwa położonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a udział w zarządzaniu lub kontroli Brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy...
admin / 9 marca 2018, 00:00
Ustalanie ceny za usługę poręczenia
admin / 22 marca 2018, 10:00
Obowiązek przygotowania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; ustalenie „istotności transakcji”
admin / 25 kwietnia 2018, 10:00
Pożyczka W dniu 24 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi na interpretację indywidualną Ministra...
admin / 28 maja 2018, 12:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacja cen transferowych  
admin / 2018-06-22 10:00:00
Pożyczka Z tej perspektywy uprawniony jest wywód organu, że przepis art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p. obejmuje także sytuacje lub zachowania...
admin / 27 czerwca 2018, 10:00
Transakcje jednego rodzaju W dniu 26 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu sprawy ze skargi na postanowienie...
admin / 23 listopada 2018, 11:00
Zakres obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych (powiązania przez Skarb Państwa)