WSA

admin / 2017-04-17 10:00:00
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki komandytowej
admin / 2017-04-20 10:00:00
Sposób liczenia procentowego wskaźnika posiadanych udziałów (akcji) w spółce Określając wielkość udziału pośredniego, jaki dany podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, zastosowanie...
admin / 2017-04-28 10:00:00
Szacowanie dochodu w przypadku podmiotów powiązanych Nie sposób przyjąć, by warunkiem koniecznym zastosowania art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r....
admin / 2017-05-12 10:00:00
Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
admin / 2017-05-18 10:00:00
Obowiązek dokumentacyjny – spółki komandytowe W ocenie Sądu, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016...
admin / 2017-05-25 10:00:00
Przepisy o cenach transferowych – objęcie udziałów
admin / 3 lipca 2017, 10:00
Postępowanie podatkowe – szacowanie dochodu
admin / 23 sierpnia 2017, 10:00
Oszacowanie dochodów uzyskanych przez podmioty powiązane z zagranicą
admin / 18 grudnia 2017, 09:00
Krąg podmiotów powiązanych Z przepisów u.p.d.o.p. jak i ich językowej oraz celowościowej wykładni nie wynika ani to, że przepisy dotyczące cen...