Ogólne

admin / 26 czerwca 2023, 07:42
Przepisy odnośnie cen transferowych przez długi czas nie definiowały, jak należy rozumieć pojęcie transakcji kontrolowanej w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy...
admin / 25 stycznia 2018, 10:00
Określenie/ustalenie: 1) sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju, 2) sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych...
admin / 2018-03-27 10:00:00
Ustalenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej. W niniejszej interpretacji w sposób kompleksowy wyjaśniono sposób ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla...
admin / 2018-03-29 10:00:00
Ustalenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji...
adhd / 2018-03-28 00:00:00
W niniejszej interpretacji w sposób kompleksowy wyjaśniono sposób ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na...
adhd / 2018-03-28 00:00:00
W niniejszej interpretacji w sposób kompleksowy wyjaśniono kwestie związane z dokumentowaniem transakcji finansowych. Z uwagi na fakt, iż transakcje finansowe są (często) transakcjami...