WSA

admin / 26 lipca 2023, 13:44
Wprowadzenie Estoński CIT to system opodatkowania dochodów spółek, który został wprowadzony w Polsce w 2021 roku. Jest to system ryczałtowy, który polega...
admin / 2017-01-05 09:00:00
PGK a cena rynkowa (art. 14 ustawy CIT) Nie podziela Sąd argumentacji strony, że wyłączenie stosowania względem A przepisów dotyczących cen transferowych...
admin / 2017-01-11 10:00:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
admin / 2017-02-02 10:00:00
Postępowanie podatkowe – jakie okoliczności podlegają weryfikacji?
admin / 2017-02-13 09:00:00
Postępowanie prowadzone wobec podmiotów powiązanych  
admin / 2017-02-10 10:00:00
Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi 1. Dokumentacja transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r....
admin / 2017-02-24 10:00:00
Transakcje z podmiotami powiązanymi
admin / 2017-03-23 10:00:00
Świadczenia nieodpłatne – znaczenie opinii biegłego  
admin / 2017-04-06 10:00:00
Pożyczka Ustalając wartość spornej transakcji, a więc umowy pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p.,...