Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Podmiot krajowy

Oceń wpis

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zagraniczny zakład w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Art.3 Ust. 11 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 800)