Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Podmiot zagraniczny

Oceń wpis

podmiot powiązany, mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Art.3 Ust. 11 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 800)