Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Podmioty niepowiązane

Oceń wpis

oznacza podmioty inne niż podmioty powiązane.

Podstawa prawna – art. 11a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 1036 z późn. zm.) oraz art. 23m ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.)