Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Porównanie wewnętrzne

Oceń wpis

porównanie ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi, na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi