Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Porównanie zewnętrzne

Oceń wpis

porównanie ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi, na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty