Indywidualne

admin / 12 marca 2018, 09:00
Określanie obowiązków opracowania dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenia sprawozdania CIT/TP – zakład w Polsce Zdaniem organu obowiązek sporządzenia dokumentacji dokonywanej z podmiotami...
admin / 15 marca 2018, 14:00
Obowiązek w zakresie benchmarku Zatem skoro, przychody bądź koszty samej Spółki w 2016 r. (rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) nie przekroczyły w rozumieniu...
admin / 15 marca 2018, 13:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w stosunku do przepływów pieniężnych realizowanych pomiędzy Fundacją a spółkami powiązanymi Fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość...
admin / 13 kwietnia 2018, 12:00
Obowiązek dokumentacyjny – Raje podatkowe Skoro zatem jak wskazał Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku dokonuje on zapłaty należności na rzecz podmiotów, które...
admin / 17 kwietnia 2018, 12:00
Zakres ograniczenia z art. 15e (koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów) W zakresie zaliczenia kosztów nabywanych praw i usług do kosztów uzyskania przychodów:...
admin / 17 kwietnia 2018, 12:00
Zastosowanie przepisów o cenach transferowych do otrzymanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów W ramach analizowania pojęcia transakcji należy posługiwać...
admin / 26 kwietnia 2018, 15:00
Cash pooling – nieodpłatne świadczenia (…) działania podejmowane przez poszczególnych Uczestników, w tym Koordynatora, stanowią jedynie konsekwencję usługi świadczonej przez Bank...
admin / 26 kwietnia 2018, 12:00
Cash pooling – moment rozliczenia (…) faktycznie otrzymane lub zapłacone odsetki należy zaklasyfikować do przychodów lub kosztów podatkowych na zasadzie...
admin / 19 maja 2018, 11:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej Wniesienie wkładu do spółek w 2017 r. nie powoduje obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Jednak gdy przychody lub...
admin / 24 maja 2018, 14:00
Obowiązek dokumentacyjny, a prowadzenie działalności Odnosząc powyżej przedstawione przepisy prawa do stanu faktycznego opisanego we wniosku należy stwierdzić, że zarówno spółka...