Interpretacje

admin / 26 lipca 2023, 13:44
Wprowadzenie Estoński CIT to system opodatkowania dochodów spółek, który został wprowadzony w Polsce w 2021 roku. Jest to system ryczałtowy, który polega...
admin / 26 czerwca 2023, 07:42
Przepisy odnośnie cen transferowych przez długi czas nie definiowały, jak należy rozumieć pojęcie transakcji kontrolowanej w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy...
admin / 25 stycznia 2017, 11:00
FIZAN, a obowiązek sporządzenia dokumentacji Dla transakcji objęcia certyfikatów inwestycyjnych dokonanych w formie przeniesienia przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,...
admin / 25 stycznia 2017, 10:00
FIZAN jako podmiot powiązany Wnioskodawca będzie kluczowym inwestorem FIZAN, bez którego FIZAN nie mógłby zostać powołany. Jednocześnie zarówno na etapie...
admin / 26 stycznia 2017, 10:00
Rozumienie pojęcia wartości transakcji w przypadku kredytów, depozytów oraz gwarancji Wobec tego, że dokumentacja podatkowa zawiera nie tylko kwotę transakcji wyrażoną...
admin / 30 stycznia 2017, 10:00
Moment dokonania korekty przychodów i kosztów Otrzymane oraz wystawione przez Wnioskodawcę w lutym 2016 r. dokumenty korygujące koszty oraz przychody, odnoszące się...
admin / 21 lutego 2017, 12:00
PGK, a obowiązek dokumentacyjny PGK, ani spółki tworzące PGK, nie były i nie są zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art....
admin / 22 marca 2017, 10:00
Powiązania o charakterze rodzinnym oraz obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych Skoro pomiędzy Wnioskodawcą a Jego bratem – stronami umowy o współpracy, na mocy...